Korekty artykułów

Filtruj:
# Lp. Tytuł Autor Działanie Data
1 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach admin 2019-11-23 13:22:40
2 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach admin 2019-11-23 13:21:06
3 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach admin 2019-11-23 13:18:38
4 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach admin 2019-11-21 11:50:49
5 Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty dot. zapytania na zakup odzieży medycznej dla pracowników DPS w Piskorowicach-Mołyniach. admin 2019-11-21 10:11:24
6 Zapytanie ofertowe dot. zakupu udzieży medycznej, roboczej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach- Mołyniach admin 2019-11-21 10:11:15
7 Ogłoszenie z rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownika zespołu w dziale opiekuńczo-terapeutycznym. admin 2019-05-31 16:53:21
8 Wyniki konkursu na staowisko kierownicze admin 2019-05-31 16:53:16
9 Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach admin 2019-05-31 16:53:09
10 Konkurs na wolne stanowisko kierownicze w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach admin 2019-05-31 16:52:58
11 Dane podmiotu admin 2019-05-23 14:01:46
12 Wyniki konkursu na staowisko kierownicze admin 2019-05-15 18:11:02
13 Wyniki konkursu na staowisko kierownicze admin 2019-05-15 18:08:35
14 Wyniki konkursu na staowisko kierownicze admin 2019-05-15 18:05:50
15 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu na dostawę produktów żywnościowych admin Poprawa art. 2019-03-15 13:08:47